Styling Rebecca Shamoon
Photography Roy Brandys
Make-up Bernardo Ferreira